Päihteet, toimija ja vastuu

Susanne Uusitalo, filosofian tutkija, bioeetikko, yliopisto-opettaja

“Vastuu edellyttää hallintaa vastuussa olevasta asiasta, mutta päihteiden nähdään tyypillisesti edustavan asiaa, joka kyseenalaistaa yksilön hallinnan omasta päihteisiin liittyvästä toiminnastaan. Päihteiden käytöllä on todistettavasti haitallisia vaikutuksia niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta ja näiden valossa kysymys vastuusta nousee esille.

Miten yksilöä voidaan pitää vastuussa, jos mitenkään, päihteiden käytöstään ja erityisesti sen negatiivisista seurauksista? Sisältääkö oletuksemme hallitusta toiminnasta ja vastuusta oletuksia, jotka eivät vastaa todellisuutta? Esitelmässäni analysoin päihteiden käyttöön liitettyjä oletuksia toiminnan hallinnasta ja sen menettämisestä, ja näiden vaikutusta yksilön vastuuseen omasta toiminnastaan ja sen mahdollisista ongelmista.”

Susanne Uusitalo on filosofian tutkija ja bioeetikko, joka työskentelee Turun yliopiston filosofian oppiaineessa yliopisto-opettajana. Hänen vuonna 2015 valmistunut väitöskirjansa Addiction in Action analysoi sitä, mitä tapahtuu, kun addikti toimii addiktionsa mukaisesti. Tämän hetkisessä tutkimuksessaan Uusitalo syventyy addiktion, tutkimuksen ja toimijuuden välisiin kytköksiin. Hän on UNESCO Chair in Bioethics – Suomen yksikön ja Eetos ry:n puheenjohtaja sekä TUKIJAn jäsen. (Eetos on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ylläpitää, tukee ja edistää monitieteistä ja kriittistä humanistisen alan toimintaa ja tutkimusta, ensisijaisesti julkaisemalla vertaisarvioitua kirjallisuutta, TUKIJA on Valtakunnallinen tutkimuseettinen lääketieteellinen toimikunta.)

Uusitalon luento sunnuntaina klo 11:35.