Suomen huumetilanteen kehityskulkuja ja erityispiirteitä


Sanna Rönkä, VTM, erikoissuunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Esityksessä käydään läpi Suomen huumetilanteen kehittymistä pienestä ongelmasta lähelle eurooppalaista keskitasoa 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tilannetta tarkastellaan käyttöä ja haittoja kuvaavien indikaattorien avulla ja joihinkin suomalaisiin erityispiirteisiin, kuten lääkkeellistymiseen, keskittyen.

Sanna Rönkä työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän vastaa Suomen huumetilanteen raportoinnista osana EU:n huumevirasto EMCDDA:n euroopanlaajuista Reitox-tietoverkostoa. Rönkä on myös EMCDDA:n huumehoito- ja ongelmakäyttöindikaattorien asiantuntijaryhmien jäsen. Parhaillaan hän vetää projektia, jossa arvioidaan huumeiden ongelmakäytön yleisyyttä Suomessa 2017. Hän väittelee tammikuussa huumeisiin liittyvistä kuolemista Suomessa.

Röngän luento lauantaina klo 10:40.

Rönkää sijaisti seminaarissa Pekka Hakkarainen. Lue hänen ja Tuukka Tammen esituksistä kirjoitettu artikkeli: Tutkijat: Suomen huumekuolemia vähätellään, vaikka niitä voisi ehkäistä