Ongelmien hallinnasta hoivaan ja huolenpitoon. Keitä voisivat olla huumausainepolitiikan uudet toimijat?


Riikka Perälä, VTT, apurahatutkija, Alkoholitutkimussäätiö

Huumausaineet, huumeita käyttävät ihmiset ja huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat nousseet Suomessa vilkkaaseen julkiseen keskusteluun yli vuosikymmenen tauon jälkeen. Huumausainepolitiikkaamme muutettiin radikaalisti 2000-luvun vaihteessa, ja nyt siihen kohdistuu jälleen muutospaineita ja -toiveita, kuten käytön rankaisemisesta luopuminen, huumeiden testauksen salliminen sekä pistohuoneet.

Uusien näkökulmien mukaan tuominen keskusteluun on usein kuitenkin hankalaa. Varsinkin rikosoikeudellista kontrollia kyseenalaistavat puheenvuorot tulkitaan herkästi huumeidenkäytön hyväksymiseksi tai huumeongelmien vähättelemiseksi. Yksi ongelma on, että meillä on käytössämme vielä hyvin rajallisia tapoja ajatella huumeita käyttäviä ihmisiä. He ovat joko rikollisia tai sairaita, sekä vailla mitään kontrollia tai kiinnostusta muuhun kuin huumeidenkäyttöön.

Esitelmässä käydään lävitse huumausainepolitiikan keskeiseksi paradigmaksi rikosoikeudellisen kontrollin rinnalle 2000-luvulla alussa noussutta haittojen vähentämisen politiikkaa ja sen saavutuksia. Politiikan onnistumisen mittarina on pidetty usein 1990-luvun lopulla esiintyneen HIV-epidemian ja muidenkin tartuntatautien taltuttamista ja haltuunottoa, joka onkin ollut hieno saavutus, kun vertaa tilannetta esimerkiksi Suomen lähialueisiin. Yhtä merkittävänä tuloksena olisi kuitenkin pidettävä politiikan huumeita käyttäville ihmisille tarjoamia mahdollisuuksia uuteen elämään ja identiteettiin: eräänlaisena vaihtoehtoisena polkuna kuntoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen, josta ovat hyötyneet etenkin kaikkien vakavimmista päihdeongelmista kärsivät.

Esitelmän lopuksi hahmotellaan hoivan ajatukselle perustuvaa huumausainepolitiikkaa ja -hoitoa, joka ottaisi lähtökohdakseen huumeidenkäyttäjien yhteiskuntasuhteen rakentamisen, stigman poistamisen ja itsestään huolehtimisen. Keskeinen kysymys kuuluu, ketkä tai mitkä tahot voisivat tällaista politiikkaa toteuttaa, ja minkälaisille periaatteille se voisi rakentua.

Riikka Perälä on työskennellyt huumausainepolitiikan ja huumehoidon tutkimuksen ja kehittämisen parissa 2000-luvun alusta lähtien. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat olleet haittojen vähentämisen politiikan käytännöt ja sovellukset, ja hän on erikoistunut politiikan ja hoidon seuraamiseen huumeita käyttävien ihmisten ja heidän kanssa työtään tekevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta käsin. Viimeaikaisissa tutkimuksissaan hän on käsitellyt huumehoitoon liittyviä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kysymyksiä. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori.

Perälän luento lauantaina klo 16:00

Perälän esityksen pohjalta kirjoitetun artikkelin voit lukea täältä: Tutkija: Huumeongelmista kärsiville ei ole annettu paikkaa yhteiskunnassa ja se pahentaa ihmisten kärsimystä