Päihdeasioiden parissa toimivien järjestöjen paneeli

Suomalaisten päihdeasioiden parissa toimivien järjestöjen paneelikeskustelussa käsitellään päihdepolitiikan ja päihdetyön nykytilaa sekä tulevaisuutta.

Miten eri järjestöissä suhtaudutaan päihdepolitiikkaan ja sen tulevaisuuteen? Mitkä lähestymistavat Suomessa toimivat, mitkä eivät? Miten voisimme kehittää päihdepolitiikkaamme vastaamaan nykyistä paremmin tosimaailman tarpeisiin, ja tuoda sitä linjaan parhaita käytäntöjä koskevan tutkimusnäytön kanssa? Päihdepolitiikan vaihtoehtoja koskeva keskustelu näyttää viime vuosina helpottuneen – mitä on tapahtunut? Miten huumepolitiikassa ja päihdetyössä voitaisiin paremmin huomioida ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja käyttötapoja?

Näitä aiheita puimassa A-klinikkasäätiö, Irti Huumeista ry, Sininauhaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Myllyhoitoyhdistys ry ja Humaania päihdepolitiikkaa ry.

Paneelikeskustelu sunnuntaina klo 17:30.

Osallistujat


Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö

Olavi Kaukonen on VTT, sosiaalipolitiikan dosentti (HY) ja tällä hetkellä A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt aikaisemmin päihdehuollon asiakastyössä, tutkijana ja virkamiehenä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä että oikeusministeriössä. Julkaissut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kirjoja ja artikkeleita alkoholi- ja huumausainepolitiikasta, palveluista ja palvelupolitiikasta, kriminaalipolitiikasta ja marginalisaatiokysymyksistä.


Mirka Vainikka, Irti huumeista ry

Mirka Vainikka työskentelee Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtajana. Koulutus sosionomi, lähihoitaja. Ennen Irti Huumeista ry:tä hän toimi Helsingin kaupungin Idän psykiatrian ja päihdekeskuksen päivätoiminnan, Itiksen ja Kontulan Symppiksen sekä avokuntoutus Mellarin johtavana sosiaaliohjaajana, Helsingin päihdepsykiatriaklinikalla korvaushoitoarvioiden parissa sekä Tervalammen kartanon kuntoutuskeskuksessa sosiaaliohjaajana. Irti Huumeista ry:n toimintaan hän astui mukaan 2000-luvun vaihteessa vapaaehtoistyön kautta.


Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto ry

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja YTM, sosiaalityöntekijä Teemu Tiensuu on työskennellyt huumeita käyttävien ihmisten kysymysten parissa 1990-luvun alusta lähtien. Hän on työskennellyt sosiaalitoimistossa, ensisuojassa, asumispalveluissa, katkaisu- ja vieroitushoidossa, päihdekuntoutussairaalassa, potilasasiamiehenä, huumeiden käyttäjien terveys- ja sosiaalineuvontapisteessä, mielenterveysalan potilasjärjestössä ja työnohjaajana. Tiensuu on pohtinut erityisesti yhteiskunnassa olevia huumeita käyttäviä henkilöitä syrjäyttäviä mekanismeja, ihmisoikeuskysymyksiä ja ammattilaisten ja vertaistoimijoiden yhteistyössä vaikuttavia ilmiöitä.


Juha Mikkonen, EHYT ry

Juha Mikkonen työskentelee Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan Mikkonen on terveyspolitiikan ja -hallinnon tohtori (PhD), valtiotieteen maisteri ja sosiaalipsykologi. Viimeiset 16 vuotta hän on toiminut sosiaali- ja terveysalan järjestöissä lukuisten hankkeiden vetäjänä sekä monipuolisissa luottamustehtävissä liittyen terveyden edistämiseen ja terveyspolitiikkaan.

Mikkonen on julkaissut kirjoja, artikkeleita ja raportteja muun muassa terveyden edistämisestä, köyhyydestä sekä terveyspolitiikasta. Mikkosella on lisäksi laaja-alaista kokemusta järjestötoiminnan johtamisesta Suomessa ja EU-tasolla. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijana ja konsulttina sekä tutkijana Yorkin yliopiston terveyspolitiikan ja -hallinnon laitoksella Kanadassa.

Camilla Lentonen, Myllyhoitoyhdistys ry

Camilla Lentonen työskentelee Myllyhoitoyhdistyksessä kouluttajana ja on sosiaali- ja terveysalan koulutettu ammattilainen. Työssään kouluttajana Camilla tapaa vuosittain yli tuhat nuorta, joiden kanssa hän käy vuorovaikutteista keskustelua nuoriin kohdistuneista paineista, riippuvuuden piirteistä ja riippuvuusilmiöstä kokonaisuudessaan.

Riippuvuutta käsittelevissä keskusteluissa tulisi keskittyä hyvinvointia laaja-alaisesti käsittelevään näkökulmaan ja asettaa ihminen tätä kautta kaiken toiminnan keskelle.

Henry Vistbacka, Humaania päihdepolitiikkaa ry

Humaania päihdepolitiikkaa ry:n hallituksen jäsen ja Huumepolitiikka.Nyt-seminaarin tapahtumakoordinaattori Henry Vistbacka on useammassa kansalaisjärjestössä toimiva sekatyöläinen, jonka pyrkimyksenä on kartoittaa väyliä kestävämmän, yleistä hyvinvointia vaalivan päihdepolitiikan suuntaan. Hänen intohimonaan on rakentaa yhteistyötä mahdollistavia siltoja erilaisten arvomaailmojen välille. Henryn näkemyksissä painottuu käsitys ihmisestä monimutkaisten vuorovaikutusverkostojen osana: päihde- ja mielenterveysongelmat eivät ole muusta elämästä irrallisia ilmiöitä, ja niiden taustalla on aina yksilön omia elämänvalintoja laajempia vyyhtejä.

Kuva: Joonas Rinta-Kanto (Koostekuvan valokuva: Mitro Härkönen)


Paneelin juontaja: Anton Vanha-Majamaa

Anton Vanha-Majamaa on helsinkiläinen toimittaja ja kirjailija, jonka esikoisteos Kannabiskirja ilmestyi keväällä 2018. Vanha-Majamaa peräänkuuluttaa päihdekeskusteluun malttia ja toivoo, että vanhanaikaisesta pelotteluretoriikasta päästäisiin eroon. Käyttörangaistuksista tulisi luopua, ja resursseja keskittää sosiaali- ja terveyspalveluihin.