Dataa ja kokemusta yhdistävä näkökulma suomalaisten elämänhallinnan haasteisiin


Mikko Rindell

Mikko on tietotyöläinen, jonka joka puhuu avoimesti vanhempiensa alkoholismista ja sen hänelle itselleen aiheuttamista, huumeisiin liittyvistä elämänhallinnan haasteista. Puhumalla asioista mahdollisimman rehellisesti – ennen kaikkea itselleen – hän pyrkii suojelemaan itseään sekä samalla auttamaan muita vastaavien haasteiden kanssa kamppailevia.

Huumausainekeskustelussa Mikkoa kiinnostavat erityisesti syyt ihmisten päihdeongelmien, ylensyömisen, peliriippuvuuden ja muiden vastaavien häiriökäyttäytymisten taustalla. Näiden terveydelle haitallisten käyttäytymismallien purkaminen ja päivittäminen terveyttä edistäviin tapoihin ovat asioita, jotka liikuttavat Mikkoa monella eri tasolla.

Näiden aiheiden lisäksi Mikko haastaa kuulijoita pohtimaan huumausaineiden käyttöön ja käyttäjiin liittyvää kielenkäyttöä. Millaisia hyötyjä sillä voisi olla, jos yhä useampi huumeita käyttävä uskaltaisi puhua käytöstään? Voisivatko erityisesti yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevat hyötyä tästä?

Rindellin luento sunnuntaina klo 14:50.