Lääkkein tuettu hoito vai ei – missä ongelma?


Kaarlo Simojoki, Helsingin Yliopiston päihdelääketieteen työelämäprofessori ja A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja sekä vs. johtava ylilääkäri

Esityksessä pohditaan muutoksia päihdekulttuurissa, yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sekä niiden vaikutuksia hoitoa tarvitsevan yksilön palveluihin. Samaten pohditaan miten ennakkoasenteet, mielipiteet ja koulukunnat saattavat vaikuttaa merkittävästi tarjottuun hoitoon sekä vastakkainasetteluun.

Kaarlo Simojoki on Helsingin Yliopiston päihdelääketieteen työelämäprofessori ja A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja sekä vs. johtava ylilääkäri. A-klinikka Oy on A-klinikkasäätiön kokonaan omistama päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottava yhteiskunnallinen yritys. Kaarlo Simojoella on taustallaan yli 15 vuoden kliininen kokemus niin avo- kuin laitoshoidosta, ja hän on väitellyt päihdelääketieteen alalta. Hän pyrkii myös aktiivisesti nostamaan julkiseen keskusteluun päihdekäyttäjiin kohdistuvia ennakkoluuloja, palvelujärjestelmän haasteita sekä yleistä tietoa päihdeasioista.

Simojoen luento sunnuntaina klo 13:30.