Pitäisikö huumeiden käyttäjän rankaisemisesta luopua?

Heini Kainulainen, OTT, rikosoikeuden professori (ma.), oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto.

Huumeiden käyttö on Suomessa säädetty rangaistavaksi. Huumeiden käyttäjien rankaisemisen oikeudenmukaisuus pitäisi kuitenkin ottaa uudelleenarvioinnin kohteeksi. Huumeiden käyttäjän leimaaminen rikolliseksi aiheuttaa useita kielteisiä kerrannaisvaikutuksia, jotka syrjäyttävät käyttäjää yhteiskunnasta ja vaikeuttavat hänen toimimistaan yhteiskunnan jäsenenä. Nyt olisi hyvä hetki pysähtyä miettimään inhimillistä ja rationaalista huumausainepolitiikkaa. Olisiko rankaisemisen sijasta järkevää puuttua huumekokeiluihin lievillä, apua ja tukea antavilla toimenpiteillä? Pystyisivätkö huumeiden käyttäjät paremmin integroitumaan yhteiskuntaan, jos palvelujärjestelmässä painotettaisiin haittojen vähentämiseen tähtäävää toimintaa? Päästäisiinkö parempiin tuloksiin, jos päihderiippuvaisille raskaamman sarjan rikoksentekijöille kehitettäisiin vankilalle vaihtoehtoisia seuraamuksia?

Heini Kainulainen tarkasteli vuonna 2009 ilmestyneessä väitöskirjassaan huumeiden käyttäjiin kohdistuvaa rikosoikeudellista kontrollia. Tämän lisäksi hän on tehnyt lukuisia muita kontrollikoneiston toimintaan kohdistuvia tutkimuksia. Hän tutkii tällä hetkellä rikosprosessia sekä rikosten uhrien että rikoksista epäiltyjen näkökulmasta.​

Kainulaisen luento lauantaina klo 15:20.

Kainulaisen esityksen pohjalta kirjoitettu artikkeli: Rikosoikeuden professori: Huumeiden käytöstä rankaiseminen on haitallista – ”Tehotonta ja aika kallista”