Huumepolitiikka.Nyt: Mistä on kyse?

Huumeista aiheutuu niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin ongelmia, joihin Suomi on muun maailman mukana pyrkinyt vastaamaan YK:n 60-luvulla huumausaineyleissopimuksessa määritellyllä tavalla. Vuosikymmenten saatossa huumeiden käyttö on vakiintunut osaksi yhteiskuntaamme. Huumausainekysymyksen ydin on siinä, mikä on kullekin yhteiskunnalle missäkin ajassa paras keino tulla huumeiden kanssa toimeen siten, että haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, eikä yksilöiden itsemääräämisoikeutta kohtuuttomasti loukattaisi.…

Miksi seminaari huumepolitiikasta juuri nyt?

Kuluvan vuosituhannen aikana niin asiantuntijoiden, päihdealan järjestöjen kuin poliitikkojenkin keskuudessa on alettu voimistuvin äänin vaatia tutkimustietoon pohjaavaa huumepolitiikkaa. Huumepolitiikka, joka pyrkii estämään huumeiden käyttöä rangaistusten avulla, on tutkimusnäytön valossa joutunut painavan kritiikin kohteeksi. Karttuva todistusaineisto antaa perusteet nostaa sosiaali- ja terveyspolitiikka huumepolitiikan keskiöön. Rikosoikeudelliseen kontrolliin perustuvan päihdepolitiikan on argumentoitu vaikeuttavan avun ja hoidon hakemista, vahingoittavan…