Huumepolitiikka.Nyt: Mistä on kyse?

Huumeista aiheutuu niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin ongelmia, joihin Suomi on muun maailman mukana pyrkinyt vastaamaan YK:n 60-luvulla huumausaineyleissopimuksessa määritellyllä tavalla. Vuosikymmenten saatossa huumeiden käyttö on vakiintunut osaksi yhteiskuntaamme. Huumausainekysymyksen ydin on siinä, mikä on kullekin yhteiskunnalle missäkin ajassa paras keino tulla huumeiden kanssa toimeen siten, että haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, eikä yksilöiden itsemääräämisoikeutta kohtuuttomasti loukattaisi.…